Send Message

Mộng Du

Sleepwalking (2008)

HD Phụ đề 101 phút

Đạo diễn: Bill Maher

Diễn viên: Charlize Theron, Nick Stahl and AnnaSophia Robb

Thể loại: Kinh Dị - Ma

Quốc gia: Mỹ - Châu Âu

Nhà sản xuất: Denver and Delilah Productions, FilmEngine, Infinity Features Entertainment

Năm sản xuất: 2008

Xem phim Download

Tập: 1 2 3 4 5 6 7

Comments • 0

    <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">Một bộ phim kể về c&ocirc; b&eacute; 11 tuổi phải đương đầu chấp nhận cuộc sống khi mẹ c&ocirc; b&eacute; bỏ đi...<br /> James Reedy (Nick Stahl), c&oacute; biệt danh l&agrave; Speedy, chẳng bao giờ l&agrave;m g&igrave; n&ecirc;n hồn. Một kẻ phất phơ &ldquo;mộng du&rdquo; suốt cuộc đời ở một thị trấn miền Trung T&acirc;y. Chị g&aacute;i của James, Joleen (Charlize Theron) gọi anh v&agrave;o giữa đ&ecirc;m, sau khi cảnh s&aacute;t bắt giữ bạn trai của c&ocirc;, đồng thời n&eacute;m c&ocirc; v&agrave; đứa con g&aacute;i 12 tuổi Tara (AnnaSophia Robb) tr&ecirc;n đường phố. James đ&atilde; đưa họ về nh&agrave; m&igrave;nh, sau đ&oacute; Joleen, n&oacute;i 1 c&aacute;ch h&ugrave;ng hồn rằng m&igrave;nh c&oacute; 1 kế hoạch, v&agrave; bỏ đi, để lại đứa con Tara ở nh&agrave; James. James cố gắng để đương đầu, nhưng ngay sau đ&oacute; anh ta mất việc l&agrave;m, v&agrave; Trung T&acirc;m Bảo Trợ Trẻ Em đưa Tara về nu&ocirc;i. C&ocirc; b&eacute; v&ocirc; c&ugrave;ng đau khổ. Liệu James c&oacute; thể &ldquo;thức dậy&rdquo; khỏi cơn &ldquo;mộng du&rdquo; v&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch để trưởng th&agrave;nh hay cứ m&atilde;i chỉ l&agrave; một anh ch&agrave;ng tốt bụng? Một chuyến đi trở lại với nơi anh lớn l&ecirc;n c&oacute; lẽ sẽ l&agrave; c&acirc;u trả lời, hoặc c&oacute; thể n&oacute; sẽ lại l&agrave; một cơn &aacute;c mộng kh&aacute;c&hellip; H&atilde;y c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu&hellip;</span></span></p>